Telefon Rüsthaus: 03842/23111 Notruf:122 E-Mail: kdo.012@bfvle.steiermark.at

 


 23.09.

B06 - Brandmeldealarm

Turmgasse

25.09.

T03 - binden von Betriebsmitteln

Roseggerstr.

27.09.

B06 - Brandmeldealarm

Josef-Heißl-Str.

28.09.

T02 - Personenrettung aus Lift

Johann-Sackl-Gasse

02.10.

T17 - Schadstoffeinsatz

Vordernbergerstr., Austritt unbek. Menge an Heizöl

03.10.

T03 - binden von Betriebsmitteln

Anzengruberg.

03.10.

T03 - Verkehrsunfall

Krz. Zeltenschlagstr. - Mautstr., VU mit 2 Pkw`s

04.10.

T03 - Verkehrsunfall

Tivolikreuzung, Pkw gegen Ampelanlage

04.10.

B06 - Brandmeldealarm

Josef-Heißl-Str.